B L O G     E U R O T A X P L U S

Hranica príjmu pre posúdenie povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni: príjem SZČO v roku 2018 vyšší ako 5724 €, platí pre poistné obdobieod 1.7.2019 (1.10.) do 30.6.2020 (30.9.)

Fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% príjmov, najviac do výšky 20.000 EUR za rok. Okrem tohto paušálu si môže uplatniť do výdavkov aj zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné odvody).

Osobný automobil si môžete uplatniť do daňových nákladov prostredníctvom odpisov počas 4 rokov (presnejšie 48 mesiacov). V prípade ak máte automobil s obstarávacou cenou viac ako 48.000 EUR môžete si uplatniť odpisy v plnej výške len v prípade že základ dane je vyšší ako 12.000 EUR. V opačnom prípade si do daňových nákladov uplatníte maximálne...

Orgány verejnej moci - miestne úrady, súdy, exekútori, poisťovne - elektronické schránky využívajú na doručenie úradných dokumentov. Dokumenty sa budú pokladať za doručené aj bez podpísania doručenky a prečítania správy po uplynutí lehoty 15 dní od odoslania, čím môžu nadobudnúť účinnosť nadväzujúce právne úkony (napr. plynutie lehoty na odvolanie...