firemné služby

založenie s.r.o. / zmeny s.r.o. 

• podľa vašich požiadaviek založíme novú SRO do pár dní 

• stačí názov, sídlo, predmet činnosti a vaše údaje, ostatné vybavíme za vás

• zabezpečíme registráciu spoločnosti ako platiteľa DPH

• zabezpečíme zápis zmien v obchodnom registri, vrátane vypracovania zmlúv

• zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra