vedenie účtovníctva


Vedenie podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva je hlavná špecializácia našej spoločnosti.

Kvalitné vedenie účtovníctva poskytne vedeniu firiem aktuálne a pravdivé informácie o stave firmy, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní a vedení spoločnosti. 

 - účtovníctvo - účtovné závierky - výsledky pre klienta -
- daňové priznania: DPH, KV, SV, OSS, DPPO, DPFO, DMV -

Náš klient pravidelne dostáva výsledky (týždenne, mesačne, štvrťročne) :

• hospodársky výsledok za sledované obdobie
• prehľad pohľadávok a záväzkov
• stavy finančných prostriedkov
• prehľad pokladničných operácií
• prehľad a stav riešenia požiadaviek na klienta
 

Spracovanie dokladov - týždenne, mesačne, štvrťročne (podľa veľkosti spoločnosti).

Preberanie a spracovanie dokladov :
- papierovo (alebo kombinovane, napr. PDF, XML výpisy)
- čisto elektronicky* (zasielaním dokladov na určenú emailovú adresu)
*pri čisto elektronickej komunikácii je k dispozícii digitálny archív prijatých dokladov pre klienta a software na vystavovanie vlastných faktúr, plus ďalšie funkcie   

spracovávame:
• návrh obehu účtovných dokladov v rámci Vašej organizácie
• aplikácia primeraných účtovných postupov
• účtovný denník, hlavná kniha (peňažný denník)
• evidencia záväzkov a pohľadávok
• banky a pokladnice
• evidencia DPH, daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz, Súhrnný výkaz 
• evidencia VAT (DPH) v iných členských štátoch EU
• výkazy a daňové priznanie v systéme OSS 
• evidencia hmotného a nehmotného majetku
• priebežné hodnotenie výsledkov
• daňová optimalizácia
• inventarizácia
• účtovná závierka a podklady pre DP
• daňové priznanie a výkazy
• Intrastat
• rôzne výkazy pre materské spoločnosti, banky, poisťovne

Vyplnte náš formulár a my vám pošleme cenovú ponuku na vedenie účtovníctva.