vedenie účtovníctva


Vedenie podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva je hlavná špecializácia našej spoločnosti.

Kvalitné vedenie účtovníctva poskytne vedeniu firiem aktuálne a pravdivé informácie o stave firmy dôležité pri rozhodovaní a vedení spoločnosti. 

Náš klient pravidelne dostáva výsledky (týždenne, mesačne, štvrťročne) :

• hospodársky výsledok za sledované obdobie
• prehľad pohľadávok a záväzkov
• stavy finančných prostriedkov
• prehľad pokladničných operácií
• prehľad a stav riešenia požiadaviek na klienta
 

Spracovanie dokladov - týždenne, mesačne, štvrťročne (podľa veľkosti spoločnosti).

spracovávame:
• návrh obehu účtovných dokladov v rámci Vašej organizácie
• aplikácia primeraných účtovných postupov
• účtovný denník, hlavná kniha (peňažný denník)
• evidencia záväzkov a pohľadávok
• banky a pokladnice
• evidencia DPH - a spracovanie daňového priznania
• evidencia VAT (DPH) v iných členských štátoch EU
• evidencia hmotného a nehmotného majetku
• priebežné hodnotenie výsledkov
• daňová optimalizácia
• inventarizácia
• účtovná závierka a podklady pre DP
• daňové priznanie a výkazy
• Intrastat
• rôzne výkazy pre banky, poisťovne

Vyplnte náš formulár a my vám pošleme cenovú ponuku na vedenie účtovníctva.