Podnikateľ a paušálne výdavky

07.12.2018

Fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% príjmov, najviac do výšky 20.000 EUR za rok. Okrem tohto paušálu si môže uplatniť do výdavkov aj zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné odvody).

Podmienka na uplatnenie paušálnych výdavkov je, že podnikateľ nemôže byť plátcom DPH počas celého obdobia. (tzn. že časť roka môže byť aj platiteľom DPH).

Príklad:

Podnikateľ počas roku 2018 dosiahol príjem 25.040,- EUR. Zaplatil sociálne a zdravotné poistenie v minimálnej výške (t.j. 1 x (146,35 + 61,81) a 11 x (151,16 + 63,84)) spolu teda 2573,16 EUR.

Výpočet:

  1. 25.040 - (60%z 25.040) = 25.040 - 15.024 = 10.016 EUR
  2. 10.016 - 2573,16 = 7.442,84 EUR - základ dane 
  3. 7.442,84 - 3.830,02 (nezdaniteľná časť základu dane) = 3612,82 EUR 
  4. 3612,82 x 19% (sadzba dane) = 686,43 EUR - daň z príjmu

Podnikateľ s ročným príjmom 25.040,- EUR pri použití paušálnych výdavkov zaplatí daň z príjmu vo výške 686,43EUR.

Máte záujem o spracovanie daňového priznania s použitím paušálnych výdavkov? 

Objednajte si vypracovanie daňového priznania s použitím paušálnych výdavkov (vrátane vypracovania povinnej daňovej evidencie) za 50,- EUR