Základné sadzby miezd a poistného pre rok 2019

29.12.2018

SZČO:

Hranica príjmu pre posúdenie povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni: príjem SZČO v roku 2018 vyšší ako 5724 €, platí pre poistné obdobieod 1.7.2019 (1.10.) do 30.6.2020 (30.9.)

Minimálna výška poistného povinne poistenej SZČO v Sociálnej poisťovni od 1.1.2019 : 158,11 €

Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie od 1.1.2019 : 66,78 €


Zamestnanci:

Minimálna mzda od 1.1.2019 : 520,00€ /mesiac alebo 2,989€ /hodina

Príplatok za nadčas: 25 % priemernej mzdy, príplatok za prácu vo sviatok: 100 % priemernej mzdy

Príplatok za prácu v noci: od 1.1.2019 do 30.4.2019 : 0,90 €, od 1.5.2019 do 31.12.2019 : 1,20 €

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu: od 1.1.2019 do 30.4.2019 : 0,75 €, od 1.5.2019 do 31.12.2019 : 1,50 €

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu: od 1.1.2019 do 30.4.2019 : 1,50 €, od 1.5.2019 do 31.12.2019 : 2,99 €

Príspevok na stravu (cestovné náhrady: 5 až 12 hodín ) : 4,80 €, minimálna hodnota gastrolístka: 3,60€

Daňový bonus na dieťa v roku 2019: 22,17 €, od 1.4.2019 : 44,34 € pre dieťa do 6 rokov, Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je ½ minimálnej mzdy = 260 €.


Dôchodok:

Započítanie roku do odpracovaných rokov nároku na minimálny dôchodok je príjem v minimálnej výške 24,1% z priemernej mzdy. Za rok 2017 to je 2759 €, za rok 2018 to je 2897 €, za rok 2019 to 3057 € (odhad).

Dôchodkový vek v roku 2019: 62 rokov a 6 mesiacov.