Našou prioritou je kvalitná práca, diskrétnosť a úplný servis pre klienta.


Spoločnosť EUROTAX plus, s.r.o. vznikla v roku 2002.       

Využitím našich služieb Vám poskytneme schopnosti a skúsenosti pracovníkov s dlhoročnou praxou. Zastúpime Vás pri daňových kontrolách a všetkých rokovaniach s pracovníkmi daňových a kontrolných orgánov. 

Služby spoločnosti využívajú fyzické a právnické osoby od samostatných podnikateľov až po firmy zamestnávajúce cca 200 pracovníkov. Vedieme účtovníctvo subjektom, ktoré podnikajú aj v iných krajinách EU, kde sú registrovaní ako plátci DPH.

Od roku 2011 vedieme účtovníctvo aj podľa legislatívy ČR, DPH v ČR, spracovanie miezd pre ČR. Komunikácia s úradmi ČR.

Spoločnosť podpisom zmluvy s klientom preberá zodpovednosť za spôsobené škody. Spoločnosť má svoje služby poistené.

Od svojho vzniku dodávame komplexné riešenia informačných systémov značky "MONEY"   od spoločnosti SOLITEA  (Cígler software, a.s.).  

Zabezpečujeme dodávku HW a SW. Inštalácie a nastavenia systému vrátane zaškolenia obsluhy. Vypracovanie smernice pre vnútorný obeh dokladov. Zabezpečujeme certifikovaný servis a poradenstvo pre programy MONEY.