Našou prioritou je kvalitná práca, diskrétnosť a úplný servis pre klienta.
Poskytujeme kvalitné zázemie našim partnerom už viac ako 20 rokov.

Spoločnosť EUROTAX plus, s.r.o. vznikla v roku 2002.       

Využitím našich služieb Vám poskytneme schopnosti a skúsenosti pracovníkov s dlhoročnou praxou. Zastúpime Vás pri daňových kontrolách a všetkých rokovaniach s pracovníkmi daňových a kontrolných orgánov. 

Služby spoločnosti využívajú fyzické a právnické osoby od samostatných podnikateľov až po firmy zamestnávajúce cca 200 pracovníkov. Vedieme účtovníctvo subjektom, ktoré podnikajú aj v iných krajinách EU, kde sú registrovaní ako plátci DPH.

Od roku 2011 vedieme účtovníctvo aj podľa legislatívy ČR, DPH v ČR, spracovanie miezd pre ČR. Komunikácia s úradmi ČR.

Spoločnosť podpisom zmluvy s klientom preberá zodpovednosť za spôsobené škody. Spoločnosť má svoje služby poistené.