Cenník služieb /platný do 31.1.2022/

S našimi klientmi uzatvárame Zmluvu o dielo na výkon vedenia účtovníctva alebo spracovania miezd a personalistiky. Naše služby máme poistené. 
Cenu za naše služby stanovujeme mesačným paušálom alebo pohyblivou cenou podľa počtu položiek v účtovníctve v sledovanom období (čo je výhodné hlavne pri sezónnych činnostiach). Záleží na klientovi čo mu vyhovuje.


plátca DPH, podvojné účtovníctvo    

počet položiek za zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok) cena za zdaňovacie obdobie
zápisov dokladov bez DPH
do 30 21 50,00 €
do 60 41 72,50 €
do 100 68 95,00 €
do 150 103 137,50 €
do 200 137 180,00 €
do 250 171 217,50 €
do 300 205 255,00 €
do 350 240 291,50 €
do 400 274 328,00 €
do 450 308 364,00 €
do 500 342 400,00 €
do 600 411 468,00 €

* zápis je účtovný zápis v účtovnom denníku, faktúra (alebo pokladničný doklad) s DPH má obvykle dva zápisy, pohyb na bankovom účte je jeden zápis, dlhodobým sledovaním sme zistili pri plátcovi DPH, že priemerný počet zápisov je 1,46 násobok počtu dokladov
- do počtu položiek nepočítame elektronicky importované doklady (väčšinou vystavené faktúry) alebo bankové pohyby ktoré sa spárovali automaticky

- v uvedenej cene je spracovanie DPH, základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane
- taktiež aj spracovanie daňového priznania PO, cena za účtovnú závierku a inventarizáciu je stanovovaná individuálne od 50€ do výšky  priemernej ceny za mesiac - záleží podľa zložitosti účtovných prípadov a zloženia aktív a pasív účtovnej jednotky


plátca DPH, jednoduché účtovníctvo

počet položiek za zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok) cena za
mesiac štvrťrok
do 50 95,00 € 108,00 €
do 100 138,00 € 180,00 €
do 150 180,00 € 220,00 €
do 200 220,00 € 270,00 €
do 250 275,00 € 305,00 €
nad 300 305,00 € -

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iný druh dokladu
- do počtu položiek nepočítame elektronicky importované doklady (väčšinou vystavené faktúry) alebo bankové pohyby ktoré sa spárovali automaticky 

- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane,
- taktiež je v cene aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania FO    


mzdová agenda - spracovanie miezd

počet zamestnancov cena bez DPH / zamestnanec
1 zamestnanec 16,00 €
2 - 4 zamestnancov 9,50 €
5 - 10 zamestnancov 9,00 €
11 - 20 zamestnancov 8,50 €
21 - 40 zamestnancov 7,50 €

personálna agenda - nástup a výstup zamestnanca

poplatok pri nástupe alebo výstupe zamestnanca zamestnanec
prac. zmluva / výpoveď, hlásenie SP, ZP, zápočtový list 16,00 €
hlásenie SP, ZP, zápočtový list (bez PZ alebo výpovede) 9,50 €
príplatok cudzinci (zahraničný zamestnanec) 14,00 €

neplátca DPH, podvojné účtovníctvo    

počet položiek x 0,75€ plus 100 až 150€ za spracovanie účtovnej závierky a ročného daňového priznania (podľa zložitosti dokladov a činnosti subjektu)

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iný druh dokladu
- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane, taktiež aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania PO   
 


neplátca DPH, jednoduché účtovníctvo

počet položiek x 0,70 až 1,00 € (podľa počtu a zložitosti dokladov ) plus 50€ za spracovanie účtovnej závierky a ročného daňového priznania FO

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iný druh dokladu
- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane, taktiež aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania FO