Cenník služieb /platný od 1.2.2024/

S našimi klientmi uzatvárame Zmluvu o dielo na výkon vedenia účtovníctva alebo spracovania miezd a personalistiky. Naše služby máme poistené. 
Cenu za naše služby stanovujeme mesačným paušálom alebo pohyblivou cenou podľa počtu položiek v účtovníctve v sledovanom období (čo je výhodné hlavne pri sezónnych činnostiach). Záleží na klientovi čo mu vyhovuje.
Pri výpočte ceny zohľadňujeme (nepočítame) elektronicky importované doklady. (napríklad vystavené faktúry z interného systému klienta alebo importované bankové pohyby ktoré sa spárovali automaticky a podobne....) 


plátca DPH, podvojné účtovníctvo    

počet položiek za zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok) cena za zdaňovacie obdobie
zápisov dokladov bez DPH
do 30 21 64,00 €
do 60 41 93,00 €
do 100 68 122,00 €
do 150 103 176,00 €
do 200 137 231,00 €
do 250 171 279,00 €
do 300 205 328,00 €
do 350 240 375,00 €
do 400 274 422,00 €
do 450 308 468,00 €
do 500 342 514,00 €
do 600 411 602,00 €

* zápis je účtovný zápis v účtovnom denníku, faktúra (alebo pokladničný doklad) s DPH má obvykle dva zápisy, pohyb na bankovom účte je jeden zápis, dlhodobým sledovaním sme zistili pri plátcovi DPH, že priemerný počet zápisov je 1,46 násobok počtu dokladov
- do počtu položiek nepočítame elektronicky importované doklady (väčšinou vystavené faktúry) alebo bankové pohyby ktoré sa spárovali automaticky

- v uvedenej cene je spracovanie DPH, základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane
- taktiež aj spracovanie daňového priznania PO, cena za účtovnú závierku a inventarizáciu je stanovovaná individuálne od 50€ do výšky  priemernej ceny za mesiac - záleží podľa zložitosti účtovných prípadov a zloženia aktív a pasív účtovnej jednotky


plátca DPH, jednoduché účtovníctvo

počet položiek za zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok) cena za
mesiac štvrťrok
do 30 85,00 € 114,00 €
do 50 114,00 € 131,00 €
do 100 172,00 € 225,00 €
do 150 225,00 € 275,00 €
do 200 275,00 € 338,00 €
do 250 338,00 € 381,00 €
nad 300 381,00 € -

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iný druh dokladu
- do počtu položiek nepočítame elektronicky importované doklady (väčšinou vystavené faktúry) alebo bankové pohyby ktoré sa spárovali automaticky 

- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane,
- taktiež je v cene aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania FO    


mzdová agenda - spracovanie miezd

počet zamestnancov cena bez DPH / zamestnanec
1 zamestnanec 20,00 €
2 zamestnanci 15,00 €
3 - 4 zamestnanci 13,00 €
5 - 10 zamestnancov 11,00 €
11 - 20 zamestnancov 10,00 €
21 - 40 zamestnancov 9,00 €
41 - 250 zamestnancov kontaktujte nás

personálna agenda - nástup a výstup zamestnanca

poplatok pri nástupe alebo výstupe zamestnanca zamestnanec
prac. zmluva / výpoveď, hlásenie SP, ZP, zápočtový list 20,00 €
hlásenie SP, ZP, zápočtový list (bez PZ alebo výpovede) 12,00 €
príplatok cudzinci (zahraničný zamestnanec) 18,00 €

neplátca DPH, podvojné účtovníctvo    

počet položiek x 0,85€ plus 100 až 150€ za spracovanie účtovnej závierky a ročného daňového priznania (podľa zložitosti dokladov a činnosti subjektu)

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iný druh dokladu
- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane, taktiež aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania PO   
 


neplátca DPH, jednoduché účtovníctvo

počet položiek x 0,70 až 1,00 € (podľa počtu a zložitosti dokladov ) plus 60€ za spracovanie účtovnej závierky a ročného daňového priznania FO

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iný druh dokladu
- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane, taktiež aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania FO