B L O G     E U R O T A X P L U S

Príspevok na rekreáciu je zamestnancom povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Pri počte zamestnancov menej ako 49 je poskytnutie príspevku dobrovoľné.