B L O G     E U R O T A X P L U S

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020
sú vo výške 70,91€.

Všetky spoločnosti zapísané do obchodného registra ( okrem firiem ktoré emitujú cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze) od 1.11.2018 povinné zapísať do neverejnej časti obchodného registra meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia), adresu trvalého či iného pobytu a ďalšie údaje o tzv. konečnom užívateľovi výhod.

Príspevok na rekreáciu je zamestnancom povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Pri počte zamestnancov menej ako 49 je poskytnutie príspevku dobrovoľné.