spracovanie miezd a personalistika

Vyhotovenie pracovnej zmluvy

• odborné poradenstvo k zmluve
• prihlásenie na sociálne a zdravotné poistenie
• zabezpečenie povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov GDPR

Vyhotovenie výpovede

• vrátane odborného poradenstva k výpovedi
• odhlásenie na sociálne a zdravotné poistenie
• ostatné doklady potrebné pri výstupe (zápočtový list, ELDP, PoZDP)

Mzdová agenda -  Výpočet mzdy                                                                           mám záujem o službu

Odovzdáte nám dochádzku a my vám spracujeme mzdy a odovzdáme príkazy na úhradu miezd a poistného. O ostatné sa postaráme: 

• hrubé mzdy, poistné, dane, odvody, náhrada príjmu pri PN, zrážky zo mzdy
• výkazy a tlačivá pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
• doručovanie výkazov (aj elektronických) príslušným úradom
• mzdové listy zamestnancov
• výpočet priemerných zárobkov, vydávanie potvrdení o príjme pre rôzne účely, sledovanie  nárokov na dovolenku na zotavenie
• vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnancom
• mesačné výkazy pre daňový úrad a ročný výkaz pre daňový úrad
• výpočet odvodu do sociálneho fondu 
• hromadné príkazy na úhradu (tlačivo alebo súbor pre homebanking)
• podpisová listina výplat, výplatné pásky (aj šifrované e-mailom), sumarizačné listiny