.

digitálne /elektronické/ účtovníctvo

Čo je to digitálne účtovníctvo?

Súčasná legislatíva umožňuje spracovávať a archivovať všetky doklady pre účely daní a účtovníctva  v elektronickej podobe. Takže je možné aj všetky papierové dokumenty previesť ("zoskenovať") do elektronickej podoby a považovať ich za originály. "Takže už nie sú žiadne papierové doklady, všetko je v elektronickej podobe."

Táto forma má určité výhody, napríklad: máte neustály prístup k vašim dokladom, máte k dispozícii systém na vystavovanie vašich faktúr,  upomienky, platobné príkazy, evidencia úhrad s prepojením na banku, schvaľovanie dokladov vo väčších firmách, priraďovanie zákaziek a podobne.
Samozrejme je to vyvážené poplatkom za aplikáciu a elektronický archív, ktorý musí byť riadne zabezpečený, pretože doklady v ňom musíte bezpečne archivovať 10 rokov.... 

Nižšie je schéma ako to celé funguje.


Pri digitálnom (elektronickom) účtovníctve máte dve možnosti:

  • 1. všetky doklady nám budete zasielať len elektronicky
    - elektronické doklady len prepošlete na náš portál (napríklad mailom),
    - papierové doklady zoskenujete a pošlete elektronicky na náš portál, alebo našou aplikáciou pre mobilné zariadenia odfotíte doklad a odošlete (samozrejme má to svoje pravidlá)
  • 2. doklady nám dáte v akejkoľvek podobe a my ich prevedieme do elektronickej formy