B L O G     E U R O T A X P L U S

Konatelia a štatutári firiem používate elektronické schránky? Od 1. januára 2017 sú úradné dokumenty ( miestne úrady, súdy, exekútori, poisťovne ) doručované elektronicky. Ktorejkoľvek firme, teda aj tej, ktorá sa do svojej elektronickej schránky nikdy predtým neprihlásila sú týmto spôsobom doručované úradné dokumenty.