Od 1.1.2019 má zamestnávateľ povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto

07.01.2019

Informujeme Vás o zmenách a povinnostiach zamestnávateľa (nové v roku 2019). Za nesplnenie tejto povinnosti sa udelí pokuta do výšky 300 EUR

Od 1.1.2019 podľa § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti má zamestnávateľ povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto (VPM) a jeho charakteristiku na úrad práce, v ktorého územnom obvode sa VPM nachádza.

Túto povinnosť má zamestnávateľ bez ohľadu na to, či na VPM chce zamestnať cudzinca, Slováka, občana EÚ...

Táto povinnosť sa netýka zamestnávateľa, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe. 

Podľa informácii uvedených na webe Ústredia práce, soc. vecí a rodiny (odkaz) zamestnávateľ môže VPM oznámiť na úrade práce osobne u pracovníka - agenta pre voľné pracovné miesta, telefonicky, emailom, prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu "nahláška voľných pracovných miest".

Zamestnávateľ môže tiež VPM nahlásiť a zverejniť na internetovom portáli www.istp.sk (bezplatne), na www.profesia.sk a na www.kariera.sk (s príslušným poplatkom). Po zverejnení na týchto portáloch bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú. O možnostiach využitia aj iných internetových portálov či ďalších subjektov bude ústredie práce informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu.

Ak zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny , je povinný nahlásiť ho na úrade práce, v územnom obvode ktorého sa voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny nachádza. Môže to urobiť osobne, telefonicky alebo poštou na príslušnom úrade práce, prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu "nahláška voľných pracovných miest" alebo prostredníctvom bezplatného internetového portálu www.istp.sk. Iba v týchto prípadoch bude úrad považovať povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny za splnenú.

Zdroj: upsvr.gov.sk