Zápis konečného užívateľa výhod.

06.08.2019

Všetky spoločnosti zapísané do obchodného registra ( okrem firiem ktoré emitujú cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze)   od 1.11.2018 povinné zapísať do neverejnej časti obchodného registra meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia), adresu trvalého či iného pobytu a ďalšie údaje o tzv. konečnom užívateľovi výhod

Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci (pri splnení danej povinnosti nezáleží na tom, že v obchodnom registri už zapísaní sú), akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári, pokiaľ zodpovedajú zákonom stanovenej definícii.

Spoločnosti musia zaistiť zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019.

V prípade záujmu o vykonanie tohto zápisu pre vašu spoločnosť nás kontaktujte.

Mám záujem o vykonanie zápisu "konečného užívateľa výhod" do OR.

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.