13. - trinásty plat

13.05.2019

Trinásty plat (podľa Zákonníka práce) a jeho výhody:

  • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500€
  • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500€
  • nie je oslobodený od sociálnych odvodov

Podmienkou oslobodenia je:

  • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),
  • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (alebo minimálne 500 €) zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce a súčasne
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov

Pri vyplatení trinásteho platu vo výške 500€, tak namiesto celkových nákladov zamestnávateľa 676€ a vyplatenej mzdy 351€, zamestnávateľ ušetrí 50€ - celkové náklady zamestnávateľa 626€ a zamestnanec dostane viac o 102€ - vyplatená mzda 453€.

Dá sa povedať o úspore 152€, medzi celkovými nákladmi zamestnávateľa a čistou mzdou.

(pôvodné odvodové zaťaženie: 176€ odvody zamestnávateľa, 67€ odvody zamestnanca plus 82€ daň 19% )