Odvody SZČO v roku 2020

03.02.2020

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020
sú vo výške 70,91€. 

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020 sú vo výške 167,89€.

Prvý krát v tejto výške sa platia odvody za január 2020 do 8.2.2020.