Zmena v povinnosti "Označenie vzorového pokladničného dokladu" pre ORP a VRP.

06.08.2019

Upozorňujeme, že Finančná správa vydala nový pokyn na označovanie vzorového pokladničného dokladu

Odporúčame dať do súladu váš vzorový pokladničný doklad so vzorom ktorého autorom je Finančná správa.