B L O G     E U R O T A X P L U S

Osobný automobil si môžete uplatniť do daňových nákladov prostredníctvom odpisov počas 4 rokov. V prípade ak máte automobil s obstarávacou cenou viac ako 48.000 EUR môžete si uplatniť odpisy v plnej výške len v prípade že základ dane je vyšší ako 12.000 EUR. V opačnom prípade si do daňových nákladov uplatníte maximálne odpis vo výške 12.000 EUR...

Osobný automobil si môžete uplatniť do daňových nákladov prostredníctvom odpisov počas 4 rokov (presnejšie 48 mesiacov). V prípade ak máte automobil s obstarávacou cenou viac ako 48.000 EUR môžete si uplatniť odpisy v plnej výške len v prípade že základ dane je vyšší ako 12.000 EUR. V opačnom prípade si do daňových nákladov uplatníte maximálne...

Orgány verejnej moci - miestne úrady, súdy, exekútori, poisťovne - elektronické schránky využívajú na doručenie úradných dokumentov. Dokumenty sa budú pokladať za doručené aj bez podpísania doručenky a prečítania správy po uplynutí lehoty 15 dní od odoslania, čím môžu nadobudnúť účinnosť nadväzujúce právne úkony (napr. plynutie lehoty na odvolanie...