Auto v daňových nákladoch

20.09.2018

Osobný automobil si môžete uplatniť do daňových nákladov prostredníctvom odpisov počas 4 rokov (presnejšie 48 mesiacov). V prípade ak máte automobil s obstarávacou cenou viac ako 48.000 EUR môžete si uplatniť odpisy v plnej výške len v prípade že základ dane je vyšší ako 12.000 EUR. V opačnom prípade si do daňových nákladov uplatníte maximálne odpis vo výške 12.000 EUR ročne.    

V prípade ak automobil s obstarávacou cenou nad 48.000 EUR budete prenajímať, odpisy sa budú uplatňovať iným spôsobom. Nakoľko sa v takomto prípade skúma viacero údajov, radi vám poradíme osobne.

Samozrejme uvedené platí ak automobil využívate len na podnikanie. Ak Je automobil využívaný aj na súkromné účely, tak môžete uplatniť uvedené výdavky vo forme paušálu, t.j. 80%. Prípadne v preukázateľnej výške, keď pomocou evidencie preukážete skutočný pomer používania auta na uplatnenie výdavku v rozmedzí nad 80 % do 100 %.

Za súkromné použitie sa nepovažuje, ak je automobil využívaný zamestnancom na súkromné použitie a toto použitie je zdaňované podľa Zákona o dani z príjmu.