Automobil a spotreba PHL z daňového pohľadu

22.11.2018

Firemné vozidlo:

Zákon o dani z príjmu pri firemnom vozidle umožňuje niekoľko možností ako si uplatňovať daňové výdavky na pohonné hmoty. 

  • Prepočítanie podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze a evidencie najazdených kilometrov v cenách podľa dokladov o nákupe PHL
  • Na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania
  • Vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového nákupu PHL a primeraného počtu najazdených kilometrov (daňovník nevedie knihu jázd)

Súkromné vozidlo využívané podnikajúcou osobou (SZČO), (platí pre daňovníka s príjmami podľa §6 ods. 1 a 2):

Zákon o dani z príjmu pri súkromnom vozidle (nezaradenom do obchodného majetku) umožňuje nasledovné možnosti: 

  • Uplatniť náhrady za spotrebované PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze a evidencie najazdených kilometrov v cenách podľa dokladov o nákupe PHL. A ak vozidlo nebolo v minulosti zaradené v obchodnom majetku aj výdavky do výšky základnej náhrady za každý kilometer jazdy. (t.j. klasická evidencia jázd a výpočet podľa zákona o cestovných náhradách)
  • Vo forme paušálu do výšky 50% celkového nákupu PHL (nevedie sa evidencia jázd, preukazuje sa len nákup PHL)