Firmy musia používať elektronické schránky

05.10.2017

Konatelia a štatutári firiem používate elektronické schránky? Od 1. januára 2017 sú úradné dokumenty ( miestne úrady, súdy, exekútori, poisťovne ) doručované elektronicky. Ktorejkoľvek firme, teda aj tej, ktorá sa do svojej elektronickej schránky nikdy predtým neprihlásila sú týmto spôsobom doručované úradné dokumenty.

Na čo sú firmám elektronické schránky?

Orgány verejnej moci elektronické schránky využívajú na doručenie úradných dokumentov. Dokumenty sa budú pokladať za doručené aj bez podpísania doručenky a prečítania správy po uplynutí lehoty 15 dní od odoslania, čím môžu nadobudnúť účinnosť nadväzujúce právne úkony (napr. plynutie lehoty na odvolanie voči rozhodnutiu a pod.).

  • Fyzické osoby - nepodnikatelia aj podnikatelia - nemajú povinnosť elektronické schránky používať. Aj keď sú pre všetkých občanov od 18 rokov automaticky zriadené, naďalej môžu svoje podania uskutočňovať v klasickej listinnej podobe.
  • Právnické osoby - sú povinné aktivovať si elektronickú schránku a ak tak neurobia, štát im ju zriadi automaticky. Podľa zákona má byť pre právnické osoby elektronická komunikácia od 1. 1. 2017 povinná.

Elektronické schránky sú súčasťou Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk a zriaďujú sa automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života, pre fyzické osoby podnikateľov, ktorí sú zapísaní v živnostenskom registri SR, právnické osoby zapísané v obchodnom registri SR a orgány verejnej moci. Ostatné subjekty musia o zriadenie schránky požiadať.