účtovníctvo, spracovanie miezd v ČR

Naša spoločnosť vedie účtovníctvo a spracováva mzdy aj podľa legislatívy Českej republiky. 

V Českej republike zabezpečujeme aj komunikáciu s Finanční správou, Českou správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Vrátane zastupovania pri kontrolách. 

V prípade potreby riešime vaše požiadavky so zmluvným daňovým poradcom v ČR. 

Zabezpečíme aj založenie a registráciu S R O  v   ČR.

Registrácia na DPH v ČR a podávanie DPH a KV v ČR.

mám záujem alebo otázku ku službe