prepojenie MoneyS3 / mobilný skladník na PDA

Potrebujete skladový systém s čiarovými kódmi a riadením skladu?

U nás máte všetko na jednom mieste :

  • ekonomický systém MoneyS3
  • PDA terminály a systém Mobilný skladník
  • nainštalujeme, nastavíme prepojenie
  • zaškolíme obsluhu

Riešenie najmä pre veľkoobchod, sklad vo výrobe alebo maloobchod pri predaji zo skladu.

Prepojenie skladovej evidencie a terminálov PDA z vášho MoneyS3 spraví systém riadenia skladu s riadením skladníkov po sklade s čiarovými kódmi a skladovými pozíciami. 

Funkcie:

a) Príjem/výdaj zásob cez terminál PDA vytvorí príjemku/výdajku v skladových dokladoch MS3.

V závislosti od nastavenia parametrov sa môže tiež jednať o dodací list prijatý/vystavený, prevodku na iný sklad alebo predajku. (napríklad výdaj cez terminál PDA vygeneruje v MS3 predajku s následnou fiškalizáciou ERP)

b) Príjemka/výdajka (tiež dodací list prijatý/vystavený, prevodka alebo predajka) vytvorená a uložená v MS3 odošle požiadavku do terminálu PDA. V PDA túto požiadavku skladník vybaví príjmom alebo výdajom zásob. Po vybavení požiadavky je kontrolované či bola požiadavka vybavená v plnom rozsahu.

c) ESPO pri príjme zásob zaznamenáva skladové pozície, do MS3 zasiela informácie len o množstve.

Pri výdaji zásob postupuje metódou FIFO, určuje pozície zásob a posiela pokyn na vyskladnenie tak aby trasa skladníka po sklade bola optimalizovaná. 

d) dostupné sú tiež inventúry skladu i skladových pozícií

v prezentácii nižšie si môžete pozrieť názornú ukážku prepojenia a niektorých funkcií

Ak vás zaujalo naše riešenie prepojenia MoneyS3 a máte na nás otázky vyplňte formulár a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.