Cenník služieb

S našimi klientmi uzatvárame Zmluvu o dielo na výkon vedenia účtovníctva alebo spracovania miezd a personalistiky. Naše služby máme poistené. 
Cenu za naše služby stanovujeme mesačným paušálom alebo pohyblivou cenou podľa počtu položiek v účtovníctve v sledovanom období (čo je výhodné hlavne v sezónnych činnostiach). Záleží na klientovi čo mu vyhovuje.

plátca DPH, podvojné účtovníctvo    

počet položiek za zdaňovacie obdobie cena za zdaňovacie obdobie
(mesiac alebo štvrťrok)
zápisov dokladov bez DPH
do 30 21 50,00 €
do 60 41 72,50 €
do 100 68 95,00 €
do 150 103 137,50 €
do 200 137 180,00 €
do 250 171 217,50 €
do 300 205 255,00 €
do 350 240 291,50 €
do 400 274 328,00 €
do 450 308 364,00 €
do 500 342 400,00 €
do 600 411 468,00 €

* zápis je účtovný zápis v účtovnom denníku,
faktúra (pokladničný doklad) s DPH má obvykle dva zápisy, pohyb na bankovom účte je jeden zápis,
dlhodobým sledovaním sme zistili pri plátcovi DPH, že priemerný počet zápisov je 1,46 násobok počtu dokladov

- v uvedenej cene je spracovanie DPH, základné poradenstvo
k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane
- taktiež aj spracovanie daňového priznania PO, cena za účtovnú závierku a inventarizáciu je stanovovaná individuálne od 0€ do výšky  priemernej ceny za mesiac - záleží podľa zložitosti účtovných prípadov a zloženia aktív a pasív účtovnej jednotky


mzdová agenda - spracovanie miezd


personálna agenda - nástup a výstup zamestnanca

poplatok pri nástupe alebo výstupe zamestnanca

16,00€ - prac. zmluva/výpoveď, hlásenie SP, ZP, zápočtový list
  9,50€ - hlásenie SP, ZP, zápočtový list (bez PZ alebo výpovede)
14,00€ - príplatok cudzinci (zahraničný zamestnanec)

plátca DPH, jednoduché účtovníctvo

* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iného druhu dokladu
- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane,
- taktiež je v cene aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania FO    


neplátca DPH, podvojné účtovníctvo    

počet položiek x 0,75€ plus 100 až 150€ za spracovanie účtovnej závierky a ročného daňového priznania (podľa zložitosti dokladov a činnosti subjektu)
* položka je jedna faktúra, pokladničný doklad alebo pohyb na bankovom účte alebo iného druhu dokladu
- v uvedenej cene je základné poradenstvo k dokladom, k činnosti subjektu a k legálnej optimalizácii základu dane, taktiež aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania PO    

neplátca DPH, jednoduché účtovníctvo

počet položiek x 0,70 až 1,00 € (podľa počtu a zložitosti dokladov ) plus 50€ za spracovanie účtovnej závierky a ročného daňového priznania